Menu

Bønner til forskellige anledninger

Samling af bønner

Jeg samler løbende en række bønner på denne side. Bøn er samtale med Gud. Husk at man også skal lytte i en samtale.

Julebøn (min egen jeg læser i kirken)

Kære Gud, Himmelske Fader,
med stille sind går vi ind i stalden og skuer miraklet i krybben: At du er blevet menneske. Trods vores synd, mangler og fejl elsker du os og har lovet at du vil være med os alle dage. Større gave findes ikke.

Lad os sammen med dig gå ud i verden i tjeneste for vores næste, og som sendebude, der forkynder din fred. Send os til dem, der er syge, sorgfulde og dem, der snart skal dø.

Vær med din hjælpende hånd hos dem, der er afhængige af stoffer og alkohol, og stå os alle bi i fristelsens time.

Vær med alle, der har været udsat for seksuelle overgreb, de mange voldtægtsofre, og med dem, der lever med vold i hjemmet.

Vær med vores soldater og med dem, vi har udsendt i humanitær tjeneste, og som må fejre jul fjernt fra deres kære.

Forny din kirke og os i den. Og send din velsignelse til alle kristne, der fejrer jul under forfølgelse rundt om i verden.

Tak fordi vi som nation indtil nu er sluppet nådigt igennem coronakrisen. Vær med os i dagene og ugerne, der kommer. Hold din beskærmende hånd over vores sundhedspersonale, regering, folketing og kongehus.

Lys i mørket for dem, der savner en kær rundt om juletræet og send dine engle til os med din himmelske fred, og lad juleglæden tage bolig i vores sind.
Amen.

Nytårsbøn (min egen)

Kære Gud,

Lær os i det nye år at sige ”vi”. Alt for ofte søger vi vort eget og har travlt med alle vores mange projekter. Vi søger at tjene flere penge til rejser, smartphones og stadig større biler, men vi glemmer at tjene vor næste.

Herre, åbn i det nye år vore øjne for de mennesker, der er omkring os. Hvad enten det er flygtninge, dem der er blevet voldtaget eller ensomme gamle koner.

Vi kan ikke være far, mor, søn, datter eller onkel alene. Det er i mødet med andre, at vi bliver til dem, vi er, og det er i mødet med dig Gud, at vi bliver dine kære børn.

Den kærligheds rigdom, du har vist os på korset, lærer os, at vi skal give livet hen for andre for at få det igen. Lad os grunde over dette mysterium i det nye år, og skulle det ske, at det bliver vort sidste år, håber vi, at vort virke har været til gavn for andre, for vi kan ikke være kristne alene.

Amen.

Bøn for voldtægtsofre (min egen)

Vi beder for alle, der har været udsat for seksuelle overgreb. For ofre for voldtægt. Hjælp dem til at forstå det, de nok fornemmer inderst inde, men som er så svært at indse: At det aldrig er deres skyld. Lad os omfavne dem med sand kærlighed og forståelse og med vore ord skabe en livsverden, de kan være i.

Læs baggrunden for min kirkebøn her…

Pilgrimsbøn

Herre vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den.
Brigitta af Vadstena

Sct. Patricks velsignelse

Må Kristus være foran dig og vise dig vejen.
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig.

Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg.
Må Kristus være nedenunder dig og holde dig oppe, når du falder.

Må Kristus være indeni dig og fylde dig med ånd.
Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt.

Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.

Bonhoeffers bøn

I mig er der mørkt,
men hos dig er lyset.
Jeg er ensom,
men du forlader mig ikke.
Jeg er modløs,
men hos dig er hjælpen.
Jeg er urolig,
men hos dig er freden.
I mig er der bitterhed,
men hos dig er der tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje,
men du ved vej for mig.
Dietrich Bonhoeffer (1906-45)

Frans af Sales om bøn

Hvis dit hjerte vandrer eller lider,
så bring det varsomt tilbage til sin plads
og anbring det blidt i din Herres nærvær.

Og selv hvis du i hele dit liv ikke har gjort andet
end at bringe dit hjerte tilbage
og igen sætte det ind i Guds nærvær,
selvom det, når du hentede det tilbage,
hver gang løb væk igen,
så har du opfyldt dit liv vel.
Francois de Sales (1567-1622)

Kristi lidelse (bøn fra dansk senmiddelalder)

O korsets højhed
O uskyldigt blod
O dybe vunder
O blodets flod
O hvasse lemme-slag
O beske galle-drik
O spydets stik
O hjertets brist
O dødens bitterhed
O almægtigste Gud kærlighed
hjælp mig til den evige salighed
Amen

Den hellige Birgittas bøn

O Herre, kom snart og oplys natten.
Ligesom døende længes, sådan længes jeg efter dig.
Sig til min sjæl, at intet sker, uden at du tillader det,
og at intet, som du tillader, er trøstesløst.
O Jesus, Guds Søn, du stod tavs foran dem, som dømte dig. Gør mig tavs, indtil jeg har besindet mig og ved,
hvad jeg skal sige, og hvordan jeg skal tale.
Vis mig vejen, og gør mig villig til at vandre den. Dårskab er det at tøve og farligt at gå videre,
oplys mig i min rådvildhed, og vis mig vejen.
Jeg kommer til dig, ligesom den sårede kommer til lægen. Giv, Herre, mit hjerte ro.
Amen
(Birgitta af Vadstena 1303-1373)

Kirkebøn til Palmesøndag (min egen)

Vor Herre Jesus Kristus du har vundet sejr for os. Du har vendt mørke til lys.

Lad os ikke gå til i selvtilstrækkelighed og navlebeskuelse, men lær os at løfte vores hoveder og rette blikket mod dig.

Du er vejen, sandheden og livet. Det viser du os i den kommende påskeuge.

Alt for ofre tror vi, at vi skal gå egne veje, at vi skal finde vejen selv. Men alt vi behøver er, at løfte vore hoveder og se på dig for at vide, hvor vejen er.

Vores vej er at følge dig. Vores vej er, at du følger os på vejen. Når folk tiljubler os, som de gjorde med dig i dag palmesøndag. Når vi spiser sammen med vennerne, som du gjorde skærtorsdag. Når vi lider og dør, som du gjorde langfredag. Når vi skal opstå, som du gjorde, da du banede en vej for os gennem mørket påskemorgen.

Vær med os på vejen, vær med vore familier, med vores kirke, med vores dronning, vores biskop og al øvrighed.

Vær med de forfulgte, de sultne, de fordrevne. Med din kirke, der lider rundt om i verden. Vær med vore konfirmander. Vær med vore soldater og dem, der udsendt i humanitær tjeneste.

Lad dit ord have frit løb iblandt os, og send os ud i verden med budskabet om, at alle folkene skal løfte deres hoveder og se, hvordan du kommer dem i møde.

Forbarm dig over os i dag og alle dage.

Amen.

Biskop Elof Westergaards bøn i anledning af flygtningkrisen

Barmhjertige Gud
Du er vores tilflugt og styrke,
altid en hjælp i nød og ulykke.

Vi beder for de mange, der er på flugt.
Deres øjne beretter om faldne byer og hjem i ruiner. At de står her hos os, fortæller om huse langt væk, som nu er tomme og forladte.

Enhver flygtning bærer på et savn,
og går en usikker fremtid i møde.
Gud hjælp os med at møde dem med venlighed.

Lad os sammen glæde os over,
at de er reddet ud af krigens vold.

Vær med vores politikere, politiet og alle, der har et ansvar for at tage hånd om den svære situation, hvor så mange flygtninge krydser vores grænser.

Styrk dem i deres arbejde med at tage vare på vores land og at værne om den, som er svag.

Hjælp os, så vi ikke står stumme overfor verdens lidelse, når den møder os i et andet menneske.

Dæmp vores fordomme, både mod de fremmede og mod dem, vi er uenige med.
Lad dit ansigt lyse over os, så vi får øjne til at se disse flygtninge som søstre og brødre

Gud, læg din hånd på os, så vi åbner vores hænder, og hjælper flygtningene med at finde et hjem til ulykken er drevet over.

Gud, du er vores tilflugt og styrke. Vær os alle nådig.

 

Min egen kirkebøn den 15. februar 2015 (da terroren ramte Danmark)

Vor Gud og vor Fader vær med os, når terroren rammer. Beskyt og beskærm os og vore kære for al ondskab og fare.

Vær med vores hovedstad i disse timer og dage. Vær med de pårørende, de sørgende og de bange.

Vi beder dig for vores politifolk og alle myndigheder, der arbejder på at beskytte os. Vi beder for folketing og regering og for vor dronning Margrethe den Anden og hele det kongelige hus.

Lad ikke hadet og vreden få overhånd, hjælp os til ikke at blive som dem, der gør os ondt. Hjælp os til at tænde lys i mørket.

Dit ord lyder til os i gode og i onde tider. Vi hører din røst, også når vi eller vores nation hænger på korset.

Vær lys for os alle. Og lad os leve af din kærlighed.

Forbarm dig over os og ræk os for Kristi skyld livet i dag og alle dage.

Amen.

 

 

Ingen kommentarer

    Skriv en kommentar