Menu
Min blog

Pilgrimsvandring mellem Hals og Hou

Lørdag den 27. maj var jeg sammen 19 glade vandrere på pilgrimsvandring mellem Hals og Hou. Vi gik de 12 kilometer langs kysten på en dejlig varm sommerdag.

Vandringen lavede jeg sammen med min kone Helle, der er præst i Lindholm og Hans Peter Olsen, der er pensioneret politimand og en garvet pilgrim. Hans Peter er lige nu ved at gå 700 kilometer på Caminoen i Spanien sammen med sin kone.

Hvorfor går man pilgrimsvandring?

Vandring til hellige steder er en del af mange religioners tradition. Også den kristne. I den kaltolske kirke går pilgrimsvandringen ofte til et sted, hvor der er relikvier fra en helgen. I Spanien slutter Caminoen i Santiago de Compostela, hvor apostlen Jakob ligger begravet.

Med reformationen i 1536 blev pilgrimsvandring forbudt, men fænomenet er dukket op igen i folkekirken de sidste 20 år. Nu er der pilgrimspræster ansat, der er oprettet pilgrimsnetværk og hærvejen har fået overnatning til pilgrimme.

I den lutherske kirke har vi ikke helgener. Derfor giver det ikke mening at gå pilgrimsvandring til en helgengrav. Hvad er så meningen med at vandre, hvis det ikke er at komme frem til noget helligt?

En pilgrimsvandring kan være en måde at bryde hverdagen på, så man kommer til at tænke over ens liv og ens forhold til Gud. Vandringen kan være en anledning til eftertanke og selvbesindelse. Søren Kierkegaard er kendt for at sige, at der ikke er problemer, der er så store, at man ikke kan gå sig fra dem. Der sker noget med os, når vi går. Den ydre vandring bliver hurtigt en indre vandring. Og så taler vi bedre sammen, når vi går.

Vandringen er et tema i Det gamle Testamente. Vi hører om folket, der bryder op. De lever i landflygtighed, og de kommer på en lang ørkenvandring, inden de kommer til det forjættede land.

I Det nye Testamente bliver disciplene kaldet. ”Kom og følg mig,” siger Jesus. Det gør de. De forlader det, som de er i gang med og følger Jesus. De begiver sig på en vandring der slutter i Jerusalem med lidelse og død men også med opstandelse.

En pilgrimsvandring kan være en måde at lade hverdagen ligge for en tid og begive sig på vandring med andre – og Jesus.

De syv pilgrimsnøgler

Den svenske teolog Hans Erik Lindström er en af de personer, der har været med til at nytænke pilgrimsbevægelsen i en protestantisk sammenhæng. Han taler om syv nøgler, som kan give indhold til en pilgrimsvandring. På pilgrimsvandringen mellem Hals og Hou brugte vi de syv nøgler aktivt. En ved start og en ved slut i kirkerne og fem fordelt på selve ruten i form af små andagter.

De syv nøgler er: Enkelthed, stilhed, frihed, bekrymringsløshed, fællesskab, langsomhed, åndelighed.

Find aktuelle pilgrimsvandringer på pilgrim-nordjylland.dk

 

Om forfatteren

Sognepræst, debattør og foredragsholder

Ingen kommentarer

    Skriv en kommentar