Hvordan skal man læse Bibelen?

I fredags (den 27. februar 2015) var jeg til Anders-Christian Jacobsens doktorforsvar på Aarhus Universitet. Han forsvarede afhandlingen “Christ – the Teacher of Salvation. A Study on Origin’s Christology and Soteriology” i næsten seks timer og kan nu kalde sig doktor theol. Det er en fornem forskningsmæssig præstation, der ligger bag afhandlingen.

I sig selv er det en god replik til vores hurtige samfund, hvor alt skal kunne sammenfattes i korte statusopdateringer på de sociale medier, at en mand bruger år ud og år ind for at skrive én bog om tankerne hos en teolog, Origenes, der døde i år 254.

Det vil føre for vidt at gengive hovedtrækkene i bogen her. Dels er pladsen ikke til det, og dels skal jeg også først have den læst færdig! Jeg fik nemlig først bogen med posten dagen før doktorforsvaret.

En ting vil jeg dog gerne bringe spil: Hvordan Origenes læser Bibelen. Ofte hører vi i den nutidige kirkelige debat om dette eller hint henvisninger til Bibelen. Men det er ikke helt så simpelt bare at slå op og læse, hvad der står i Bibelen.

Origenes bruger bl.a. en såkaldt allegorisk metode som indgang til skriften. Den indebærer, at der er flere forståelsesniveauer i Bibelen. Der er ikke blot et bogstaveligt niveau, der er også, så at sige, en mere skjult betydning. Der er et moralsk niveau og et åndeligt niveau i teksten.

At dykke ned i tankerne hos teologerne i oldkirken kan give os et nyt perspektiv på egne debatter. Metoder og tolkninger har varieret gennem tiderne. Også selv om der selvfølgelig er en kerne i kristendommen.

I hvert fald skal man gøre sig klart, hvilken tolkningsmetode man selv bruger, når man påberåber sig, at noget står i Bibelen.

Anders-Christian Jacobsens afhandling rummer en gennemgang af Origenes bibelkommetarer. Måske de kan bruges som inspiration, når du selv skal igang med Bibelen.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.