Menu
Min blog

Kronik: Folkekirken skal gøre mere for at forhindre krænkelser

Folkekirken har ikke en fælles strategi for, hvordan man undgår og håndterer krænkelser. Det sender et signal om, at biskopperne ikke tager problemet seriøst, skriver syv præster, der efterlyser fem konkrete tiltag

“Fælles planer har vi ikke lagt.” Sådan sagde biskop Elof Westergaard ifølge kirke.dk efter et møde den 20. juni mellem landets biskopper og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), hvor de drøftede seksuelle krænkelser i folkekirken.

Biskopperne gør ikke nok

Ifølge biskoppen vil man i stedet satse på at styrke kommunikationen lokalt. Det må være nok. Biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd har også udsendt en pressemeddelelse, hvor de slår fast, at krænkelser ikke accepteres. Det må være nok.

Men det er langt fra nok! Hverken nuværende eller kommende ofre for seksuelle krænkelser i folkekirken kan være tjent med, at der ikke sættes massivt ind og lægges fælles planer.

På mødet drøftede biskopperne og ministeren en opgørelse, som stifterne (tvunget) har lavet over krænkelser de sidste 10 år. Der er registreret 29 sager med seksuelle krænkelser, begået af præster eller kirkefunktionærer. Ni af disse sager er ifølge en artikel i Berlingske fra den 17. juni sket inden for det sidste år. I 22 af sagerne er krænkeren en præst. Eksperter, som Kristeligt Dagblad har talt med, skønner, at der er et stort mørketal. Om tallet er to, tre eller 10 gange så stort, ved vi ikke, og biskopperne ønsker tilsyneladende ikke at vide det. Ingen fælles planer er lagt.

Ved ikke at lægge en fælles strategi for folkekirken accepterer man indirekte, at niveauet er passende. Det må vi bare leve med. Men nej: Det kan kirken ikke leve med. Hvordan skal vi se kommende ofre i øjnene, når vi ikke har gjort alt for at forhindre seksuelle overgreb.

Flere alvorlige sager om krænkelser

De senere år har flere alvorlige sager set offentlighedens lys. En præst er idømt 10 års fængsel for overgreb mod konfirmander, en præst er sendt hjem efter krænkende opførsel i sjælesorgssamtaler, og i den nuværende sag fra Københavns Domkirke, er menighedsråd, domprovst og biskop indblandet.

Nogle vil mene, at overgreb hverken bliver værre eller bedre af, at de foregår i kirken. Det bør imidlertid ikke overses, at overgreb inden for en kirkelig sammenhæng potentielt ikke blot rammer fysisk og psykisk, men også åndeligt. Især i de tilfælde hvor præster misbruger deres religiøse magt til seksuelle relationer, kan ofrene både blive ramt på deres selvopfattelse, deres forhold til andre mennesker og deres gudsforhold.

Vi kan ikke acceptere en kirke, der ikke gør mere. Derfor efterlyser vi følgende tiltag for at forhindre krænkelser og overgreb:

Læs hele kronikken på Kristeligt Dagblad…

Kronikken har jeg skrevet sammen med præsterne: Ole Raakjær, Helle Schimmell, Theresa Lundquist French, Charlotte Juul Thomsen, Mariann Dyhrberg Christensen, Pernille Østrem

Om forfatteren

Sognepræst, debattør og foredragsholder

Ingen kommentarer

    Skriv en kommentar