Hvordan tilgiver man det utilgivelige?

Hvordan tilgiver man det utilgivelige? Hvordan tilgiver man det eller den, der ikke kan tilgives?

Det har en af jer skrevet ind og spurgt om. Det er et rigtig godt spørgsmål, men også meget svært. Jeg ved mange kæmper med netop dette.

Hvad gør man, hvis man er blevet overfaldet? Hvis man er blevet krænket? Hvis måske en af ens nærmeste har svigtet en? Hvordan kommer man videre?

For at svare er det vigtigt at få fat i, hvad tilgivelse er, men også hvad tilgivelse ikke er.

Tilgivelse er ikke
Tilgivelse er ikke at glemme det, der er sket. Tilgivelse er heller ikke, at det på nogen måde skulle være acceptabelt, det der er sket. Det er det ikke!

Tilgivelse er ikke nødvendig vis et spørgsmål om, at man skal sige det til personen. Og tilgivelse er heller ikke et spørgsmål om, at man nødvendigvis skal genoptage en relation til den person, der har krænket en.

Tilgivelse er altså ikke, at man skal have varme følelser for en person.

Hvad er tilgivelse?
Tilgivelse er for det første ikke at hævne sig. Det tænker vi måske ikke så meget over, men et skridt på vejen til tilgivelse er faktisk, at man ikke hævner sig. At man ikke tager bilen og kører vedkommende ned.

Hvis man bliver krænket, bliver man fyldt af en række meget stærke følelser. Had. Vrede. Magtesløshed. Skam. Hævn.

Disse følelser kan fylde rigtig meget i ens hoved. Det er vigtigt at slå fast, at det er helt legitime følelser at have. Men man skal også lægge mærke til, hvad der sker, hvis disse følelser fylder alt. Måske i flere år.

På en eller anden måde binder disse følelser en til det, der er sket. Til den person der har krænket en. Og det er ikke hensigtsmæssigt.

De stærke følelser skal have lov at være der, men når man tilgiver, prøver man at lægge de følelser fra sig.

Tilgivelse handler om, at man ikke er bundet af en fortid, men kan se på en nutid og en fremtid.

Man skal ikke glemme, det der er sket. Men man kan prøve at lære at leve med det og prøve at omfavne det liv, man har her og nu og ikke være fanget i fortiden.

Det utilgivelige
Personligt har jeg det sådan, at der er noget, vi mennesker ikke kan tilgive. Vi kan komme ud for noget, der er så afskyeligt, at det kan vi ikke sige, at vi kan tilgive.

Men så kan vi istedet komme til Gud. Vi kan komme til Gud med vreden, hadet, hævnen, skylden, skammen. Den manglende retfærdighed. Det hele. Vi kan sige til Gud: Nu lægger jeg det over i dine hænder. Jeg kan ikke bære det her selv. Jeg kan ikke rumme det, det fylder for meget. Jeg forstår det ikke. Nu må du tage dig af det.

På den måde kan vi måske alligevel lægge det, der er sket, fra os og omfavne nutiden og fremtiden og ikke sidde fast i fortiden.

Spørg Præsten
Denne video er den første i serien Spørg Præsten. Se oversigt over alle videoer i serien (opdateres løbende): Klik her…

Du kan skrive dine spørgsmål ind på sporg@pastorpedersen.dk, hvis du har et spørgsmål eller emne, som jeg skal tage op.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.