Kristi Himmelfart

Kristi Himmelfart handler om at være voksen

Kristi himmelfart fejres med konfirmation i mange kirker. Det hænger rigtig godt sammen. For himmelfart handler om at stå på egne ben som kristent menneske, og ved konfirmationen begynder de unge turen ind i de voksnes rækker.

I tiden efter påske, hvor Jesus opstod fra de døde, viser han sig flere gange for disciplene. Men han bliver nødt til at forlade dem ved Kristi himmelfart. Det har han søgt at forberede disciplene på, allerede inden han døde. Samtidigt får de løftet om, at de ikke lades alene tilbage. Helligånden vil blive sendt til dem.

Det er samtidig et løfte til os. Vi kender sikkert alle til, at selv om vores mor eller far ikke er med os hele tiden, så er de der alligevel. Et eller andet sted i baghovedet. I ånden. Vi har dem med i vores tanker – bevidst eller ubevidst – når vi handler i livets forskellige situationer. Vores forældre og vores barndom har vi altid med os. ”Hvad ville de ikke sige i denne her situation”, kan vi nogen gange spørge os selv. Og ofte kan det være svært helt at vide, om de vil billige det, vi går og laver.Vi har ikke en facitliste med alle svarene. Vi har ikke en bog, hvor vi kan slå alle konkrete situationer op for at få at vide, hvad vi skal gøre. At være voksen betyder, at vi selv må bedømme de situationer, vi kommer i, og træffe et valg. Og vi træffer et valg ud fra, hvad vi har lært, ud fra de principper vi kender og som vores forældre har opdraget os med. Vi har en ”bagage” med hjemmefra.

Det betyder det at være voksen. Også kristeligt set.

Læs hele kommentaren på kristendom.dk…

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.