Menu
Min blog

Det haster med håbet

Det er vigtigt at give sorgen tid. Men det haster med håbet!

En norsk præst fortæller, at der den første måned efter tragedien på Utøya og i Oslo 2011 var 900.000 mennesker, der besøgte Oslo domkirke. 900.000 på en måned! Det siger noget om, at vi har brug for højt til loftet og en himmel over vores tilværelse, når det værste er sket.

Per Arne Dahl, som det norske præst hedder, er i dag biskop. Han var med til at trøste de mange fremmødte. Chokerede mennesker, ny og gammel sorg blandet sammen med medfølelsen over de andres tab. Men også de forældre, der har mistet alt. De forældre der som Jesu moder Maria sidder knust i gråd med deres børns lig i hænderne.

I den slags situationer, fortæller Per Arne Dahl, er det vigtigt at give sorgen god tid. Ikke at springe den over. Sorgen skal have tid, men det haster med håbet.

Sådan forstået er håbet ikke at springe langfredag over. Håbet er ikke optimisme, hvor man tror alt går godt. Det bliver aldrig det samme som før. Norge bliver ikke det samme efter Utøya og Oslo 22. juli.

Alligevel er der håb. Håb forstået som det at kunne se en fremtid. Håb forstået sådan at man midt i sorgen kan finde noget at leve for. For det modsatte af håb er resignation. At man giver op. Man bliver desperat. Uden håb. Desperare som det hedder på latin.

For at det skal blive ægte håb, skal sorgen og klagen have plads. For ellers er der blot tale om virkelighedsflugt. Vi kommer med andre ord ikke uden om langfredag. Det er håb på trods.

Håb er altså ikke den lette vej. Håb er ikke et håb om at det nu må gå godt, men snarere et håb om, at der trods alt kan skabes en ny fremtid.

Det kristne håb er altid forbundet med Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen. Påskens drama er også vores livs drama. Lidelse, død, men også opstandelse. I sidste ende bunder vort håb og vores håbstænkning i denne verden i, at vi skal opstå som Jesus opstod påskemorgen.

Om forfatteren

Sognepræst, debattør og foredragsholder

Ingen kommentarer

    Skriv en kommentar