Menu
Min blog

Når kirker taler sammen

Jeg har gennem i årrække været involveret i mellemkirkeligt arbejde. Igennem de sidste fire år har jeg siddet som Aalborg Stifts repræsentant i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og er netop valgt til en ny fireårige periode, hvor jeg er næstformand for rådet. Desuden sidder jeg med i Danske Kirkers Råd.

Det personlige møde
Hvorfor er dette arbejde vigtigt? Min indgang har været det økumeniske ungdomsarbejde i regi af Økumenisk Ungdom. På seminarer og konferencer mødte jeg som ung folk fra hele verden. Mellemkirkeligt er mødet mellem mennesker. Det er spændende at møde kristne fra andre traditioner, hvor tankegangen på en gang er forskellig og så alligevel genkendelig.

Kvækere, katolikker og ortodokse. Listen er lang. Kristendommen har mange udtryksformer. Specielt er jeg fascineret af den ortodokse kirke. Dens teologi og ikke mindst dens gudstjenester. Der er en mystik og sanselighed, der tiltaler mig.

Som så mange andre engagerede mennesker er jeg blevet rørt. Når man selv har erfaret, hvor givende og vigtigt et møde med andre kristne kan være, vil man gerne arbejde for det mellemkirkelige.

Det officielle arbejde
Der er selvfølgelig også et officielt møde gennem store organisationer og besøg kirkerne imellem. Her spiller Folkekirkens Mellemskirkelige Råd og Danske Kirkers Råd en vigtig rolle. Men også her spiller det personlige ind. Snakken over kaffen til et møde kan være lige så vigtig som en officielle diskussion af temaer og tekster. Som det også er i politik kan jeg forestille mig.

Lad os derfor arbejde for en større forståelse mellem kirkerne ved at skabe mødesteder, hvor folk kan blive berørt, fascineret og engageret. Det kan skabe fred både i sindet og i verden.

Når kirker taler sammen mødes mennesker.

Om forfatteren

Sognepræst, debattør og foredragsholder

Ingen kommentarer

    Skriv en kommentar