Menu
Min blog

Flygtninge udfordrer folkekirken

År 2015 vil blive husket for flygtningekrisen. Folkekirken tog situationen på sig – både lokalt og på landsplan. Det samme gjorde kirkerne i Europa. Dog ikke uden debat.

I april kæntrede fem både i Middelhavet, og 1200 flygtninge druknede. Helt konkret blev situationen dog først for os danskere, da flygtninge pludselig i september måned vandrede på vores hjemlige motorveje.

Det forjættede land viste sig ikke at være Danmark, flygtningene drømte om et nyt liv i Sverige. For mange danskere en lettelse, for andre et wakeup-call. For vi skal vel hjælpe vores medmennesker i nød?

Lokalt i folkekirken har man arbejdet med at modtage den tiltagende flygtningestrøm et stykke tid. Folkekirken er lokal, og det samme er asylcentrene. I Hanstholm holdt konfirmanderne loppemarked til fordel for flygtninge, i Jelling holder man engelsksprogede gudstjenester, og talrige sogne holder arrangementer for de tilrejsende. Ofte er det den lokale præst, der tager initiativet.

Netop for at styrke det arbejde og gøre den folkekirkelige betjening af asylcentrene mere ensartet, har biskopperne igangsat en proces, der i 2015 ledte til dannelsen af Folkekirkens Asylsamarbejde under Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Fra officielt hold har man et ønske om en øget indsat fra kirkens side på dette område. Asylsamarbejdet er støttet af blandt andet Kirkeministeriet.

Flere biskopper opfordrede til indsamling og forbøn i forbindelse med landsindsamlingen til Syriens flygtninge i september. Hadsund Kirke var sågar en del af tv-showet om aftenen med deres lokale høstauktion til fordel for flygtninge.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen rejste i december på delegationsrejse til Athen sammen med tre politikere. De skulle ved selvsyn se, hvordan situationen i Sydeuropa er, og hvad ikke mindst kirkerne gør for at hjælpe.

I Østjylland demonstrerede en provst og flere præster i præstekjole mod ildspåsættelse og tegning af hagekors ved et asylcenter.

Folkekirken er med andre ord synlig i flygtningespørgsmålet som aldrig før, og der bliver sat fokus på samtlige niveauer i kirken. Alle er dog ikke enig om udgangspunktet.

Læs hele min analyse på kristendom.dk…

Om forfatteren

Sognepræst, debattør og foredragsholder

Ingen kommentarer

    Skriv en kommentar